Ta niedziela była wyjątkowa; nie dość, że to Niedziela Miłosierdzia Bożego, to także 20. rocznica powstania w naszej parafii wspólnoty „Odnowa w Duchu Świętym”. Wyjątkowość tej niedzieli miał podkreślić przyjazd o. Remigiusza Recława, jezuity wraz z zespołem ewangelizacyjnym „Prawy Brzeg” ze Szczecina.

Już kilka dni wcześniej o. Remigiusz na swoim profilu na Facebooku informował o tym wydarzeniu, pisząc m.in.: „W Niedzielę Miłosierdzia będę głosił kazania w Koszalinie. 20 lat temu głosiłem pierwsze rekolekcje wielkopostne w parafii św. Ignacego z Loyoli w Koszalinie. Byłem jeszcze klerykiem. Posługiwaliśmy razem z Mocnymi w Duchu. A po rekolekcjach powstała w parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Dziś ma swoje 20-lecie. Z tej okazji będę głosił na mszach kazania (godz. 8.00, 10.00, 11.30, 13.00). A wieczorem przyjeżdża ze Szczecina zespół Prawy Brzeg i będzie modlitwa o uzdrowienie. O godz. 18.00 zaczniemy modlitwę. O 18.30 Eucharystia i po niej adoracja. Zapraszam”.

Także zespół „Prawy Brzeg” na swoim profilu na Facebooku już 2 kwietnia napisał: „Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: »Pokój wam!« Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym«. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: »Pan mój i Bóg mój!«.

Panie, Ty znasz moje serce, znasz moje tęsknoty, najgłębsze pragnienia i niedomagania. Tajemnica spotkania z Tobą kryje się we wnętrzu mojego serca.

Daj się porwać Bogu, który pragnie obdarować Ciebie swoją Miłością i Miłosierdziem!

Wdzięczni za możliwość posługi z o. Remigiuszem Recławem SJ zapraszamy do Koszalina w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Szczegóły na plakacie poniżej”.

Również nasi księża już w ubiegłą niedzielę informowali parafian o 20-leciu istnienia parafialnej Odnowy w Duchu Świętym i serdecznie zapraszali do udziału w tym wydarzeniu.

Ojciec Remigiusz przyjechał zgodnie z zapowiedzią już wcześniej, aby głosić Słowo Boże na wcześniejszych Mszach św.

Na godzinę 15.00 nasi księża zapraszali parafian na Godzinę Łaski, czyli na koronkę do Bożego Miłosierdzia. Życzeniem Jezusa przekazanym św. s. Faustynie było, by zwłaszcza o tej godzinie łączyć się z obfitym w łaskę Bożym Miłosierdziem na wspólnej modlitwie.

O godz. 15.00 ks. Piotr wystawił Najświętszy Sakrament, a później wszyscy zebrani odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Godzinę Łaski animowała muzycznie nasza schola pod kierunkiem p. Małgosi. Śpiewem i muzyką wielbiła Boga i Jego Miłosierdzie, a my w miarę swoich umiejętności włączaliśmy się w śpiew.

Zaśpiewaliśmy m.in.:

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,

Chwała i cześć Jezusowi.

Chwała, niech będzie chwała,

Tak, Jemu chwała i cześć.

Następnie Psalm 145 (Pieśń pochwalna Dawida)

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,

i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twe imię.

Ref. Tylko w twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma.

Potem jeszcze:

W Tobie jest światło

Każdy mrok rozjaśni

W Tobie jest życie

Ono śmierć zwycięża

Ufam Tobie, miłosierny

Jezu wybaw nas.

 

... I wiele innych pieśni i psalmów.

W tym czasie ks. proboszcz posługiwał w konfesjonale, ks. Piotr część czasu również. Na zakończenie Godziny Łaski ks. Piotr pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem.

 

Rozeszliśmy się na dwie godziny do swoich domów, część z nas po drodze zajrzała do lokali wyborczych, potem jakaś popołudniowa kawa i o godz. 18.00 przyszliśmy ponownie do naszej świątyni.

Już z daleka przy wejściu do kościoła było widać samochód diecezjalnych „Dobrych Mediów”, które prowadziły bezpośrednią transmisję z dzisiejszego wieczoru. Obraz Chrystusa Miłosiernego był specjalnie podświetlony na czas liturgii, która rozpoczęła się również od odmówienia (a właściwie od odmówienia i odśpiewania) Koronki do Bożego Miłosierdzia. Później zespół „Prawy Brzeg” ze Szczecina w kilku słowach przedstawił się zebranym, a potem ćwiczył pieśni, które miał śpiewać w czasie Eucharystii.

Na jej rozpoczęcie zaśpiewał pieśń:

Duchu Święty przyjdź!

Obudź nasze serca miłością, w której trwasz.

Duchu Święty przyjdź!

Wylej zdroje łask, uzdrów od poczęcia, wypełnij pustkę w nas.

Duchu Święty przyjdź!

Msza św. rozpoczęła się o godz. 18.30 krótkim wstępem ks. Piotra Kuczewskiego, który serdecznie powitał księży sprawujących razem z nim Najświętszą Ofiarę. Byli to: jezuita ze Szczecina – o. Remigiusz Recław,  diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym – ks. Bogusław Fortuński, proboszcz senior – ks. Henryk Koszper i proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie (a w latach 2010-2015 nasz wikariusz) – ks. Paweł Wojtalewicz. Podał również intencje, w jakich poszczególni księża będą się modlić. Poprosił też o. Remigiusza o przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii i o wygłoszenie kazania.

Rozpoczęła się Msza św., którą ubogacała swoim śpiewem grupa „Prawy Brzeg”. Słowo Boże wygłosił o. Remigiusz, który na początku podziękował naszemu proboszczowi seniorowi, ks. Henrykowi Koszperowi za zaproszenie go przed 20. laty wraz z „Mocnymi w Duchu”. W kazaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, mówiąc m.in. o zamkniętych drzwiach naszego serca. Przed modlitwą wiernych o. Remigiusz poprosił, abyśmy wysłuchali jeszcze krótkiego świadectwa jednej z członkiń grupy „Prawy Brzeg”, która wraz ze swoim mężem w niej posługuje.

W czasie liturgii grupa „Prawy Brzeg” zaśpiewała m.in.:

Nasz Pan jest Bogiem Żywym,

Nasz Pan ratuje i uwalnia nas,

Nasz Pan dokonuje znaków i cudów,

A Jego moc wiecznie trwa.

A później:

Uwielbiam Cię, Panie, w Twym chwalebnym Zmartwychwstaniu,

dzięki któremu przerwałeś śmierci pęta.

Raz na zawsze zwyciężyłeś nad mocami ciemności.

Chwała Panu, Alleluja!

Uwielbiam Cię, Panie, w pełni radości i dziękczynienia.

W Tobie pokładam moją nadzieję i ufam Twojemu Słowu.

Uwielbiam Cię w darze wiary, którą wzbudzasz we mnie i pomnażasz.

Pod koniec Eucharystii jedna z przedstawicielek parafialnej Odnowy zabrała głos, mówiąc: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Święto Miłosierdzia Bożego to dzień, w którym Bóg wylewa na nas ogrom swojej miłości miłosiernej objawionej w Jezusie Chrystusie. Daje obietnice, które zapewniają nam niebo, dlatego to szczególny dzień dla naszej parafii, a zwłaszcza dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Effatha, ponieważ dzisiaj obchodzimy jubileusz 20-lecia. Cieszymy się, Ojcze Remigiuszu, że jesteś znowu z nami, tak jak 20 lat temu, gdy wszystko się zaczęło. Już powiedziałeś o tym, że powstaliśmy właśnie dzięki temu, że prowadziłeś rekolekcje z „Mocnymi w Duchu” na zaproszenie naszego ówczesnego Ks. Proboszcza Henryka Koszpera i to fakt, dzięki Wam jesteśmy. Dzisiaj w imieniu wspólnoty dziękujemy Bogu za 20 lat cierpliwej i bezwarunkowej miłości wobec nas i choć jesteśmy trochę starsi, to nadal potrzebujemy tej bliskości z Jezusem, aby mieć siłę iść drogą wiary i nieść ją innym. Doświadczamy jej, dlatego wciąż trwamy na modlitwie, słuchając jak dziś wypełniać wolę Bożą. Nie jest to łatwe.

Tobie, Ojcze Remigiuszu dziękujemy w imieniu całej wspólnoty parafialnej za głoszone słowo, które przybliża nam istotę Miłosierdzia Bożego, bliskość Boga, jak go potrzebujemy w tym zagubionym świecie. Dziękujemy zespołowi „Prawy Brzeg”, który przez piękny śpiew ożywia nasze serca i pobudza do modlitwy, daje radość, która wypełnia nas i przypomina, że Duch Święty jest pośród nas i w nas. Dziękujemy zwłaszcza Ks. Henrykowi Koszperowi za błogosławieństwo, którego udzielał nam z serca i za to, że zawsze miał otwarte drzwi plebanii dla nas. Dziękujemy obecnemu Ks. Proboszczowi Kazimierzowi Dullakowi, który również przygarnął nas do siebie i także otworzył drzwi i plebanii i serca. Dziękujemy wszystkim księżom, którzy przez te lata opiekowali się wspólnotą: Ks. Pawłowi Wojtalewiczowi, Ks. Andrzejowi Pawłowskiemu, Ks. Grzegorzowi Toporkiewiczowi, Ks. Marcinowi Dobrowolskiemu, Ks. Dariuszowi Leśniewskiemu, Ks. Mariuszowi Gubowowi, Ks. Andrzejowi Jarzynie, a zwłaszcza Ks. Piotrowi Kuczewskiemu – obecnemu pasterzowi wspólnoty.

Dziękujemy przybyłym gościom: koordynatorowi diecezjalnemu Ks. Bogusławowi Fortuńskiemu, kapłanom, liderom i wszystkim, którzy są obecni w kościele, jak i tym, którzy łączą się z nami przez „Dobre Media”, a także całej ekipie „Dobrych Mediów”, również tej ekipie, która obsługuje zespół „Prawy Brzeg” za trud ich pracy, który wciąż trwa. To dzięki Wam wszystkim w tym świątecznym dniu możemy trwać na modlitwie, oddając Bogu chwałę i cześć.

Za chwilę rozpocznie się modlitwa o uzdrowienie, którą poprowadzi Ojciec Remigiusz z zespołem „Prawy Brzeg”. Wszystkich zapraszamy do udziału, abyśmy dziś w szczególny sposób doświadczyli wielu łask od Miłosiernego Jezusa, a po modlitwie chcemy każdego z Was tu obecnych poczęstować ciastkiem i podzielić się Słowem Bożym, dlatego prosimy, abyście wychodząc z kościoła przyjęli od nas ten podarunek. Szczęść Boże!

Te słowa zebrani w kościele nagrodzili oklaskami, a przedstawicielki naszej Odnowy wręczyły upominki o. Remigiuszowi oraz operatorowi „Dobrych Mediów” i grupie „Prawy Brzeg”.

W tym czasie ks. Piotr odczytał ogłoszenia duszpasterskie, a potem zapowiedział, że po błogosławieństwie i pieśni na zakończenie nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym, którą śpiewem i słowem poprowadzi zespół „Prawy Brzeg”.

 

Trzecią część dzisiejszej liturgii rozpoczęła pieśń zespołu:

Nie bój się, przyjdź do mnie.

Ja jestem twój Bóg, twój Pan, twój Zbawca.

nie bój się, nie lękaj się.

Następnie śpiewano:

Przyjdź do mnie i oddaj mi troski swe.

Przyjdź do mnie, wysłuchaj cię.

Przyjdź do mnie i powierz się w ręce me.

Przyjdź do mnie, podniosę cię. 

 

... A potem jeszcze wiele, wiele innych.

Pod koniec liturgii osoby będące członkami parafialnej Odnowy podeszły do ołtarza i uklękły na stopniu komunijnym, pozostałe osoby położyły swoje ręce na ich ramionach, a o. Remigiusz rozpoczął modlitwę o uzdrowienie, którą zakończył słowami: „Przyjdź dobry Boże, przyjdź Duchu Święty”. W czasie tej modlitwy ks. Piotr podchodził do klęczących oraz stojących przed ołtarzem i na każdego z nich kładł swoją kapłańską dłoń, prosząc o potrzebne łaski.

Na zakończenie ks. Piotr udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, a „Prawy Brzeg” zaśpiewał jeszcze:

Nieście Dobrą Nowinę narodom.

Nieście Boga tym, co są w potrzebie.

Głoście imię Pana po całej ziemi.

Pan Najwyższy króluje nad nami.

Dochodziła godz. 21.00, więc wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie Apel Jasnogórski. Tak zakończyła się ta wyjątkowa niedziela.

Tym, którzy nie pamiętają – krótkie przypomnienie: 10. rocznicę powstania parafialna Odnowa także świętowała razem z o. Remigiuszem i „Mocnymi w Duchu” z Łodzi.

Jeszcze dodatkowa informacja dla tych, którzy nie brali udziału w w/w wydarzeniach z różnych względów, a chcieliby je jeszcze zobaczyć – na stronie „Dobrych Mediów” jest do obejrzenia trzygodzinna relacja z jubileuszu parafialnej Odnowy w Duchu Świętym.

Tekst i zdjęcia: Róża Gorońska

Wykorzystano też tytułową stopklatkę z transmisji w „Dobrych Mediach” oraz dwa zdjęcia pobrane z Facebooka – jedno z profilu o. Remigiusza Racława, a drugie z profilu „Prawego Brzegu”.