BIURO PARAFIALNE

otwarte:

we wtorki w godz. 17.00-18.00 (w grudniu i styczniu nieczynne)

w soboty w godz. 10.00-12.00

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu sakramentów:

SAKRAMENT CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • dane chrzestnych (rok urodzenia, zamieszkanie, zawód)
 • zaświadczenie dla chrzestnych spoza parafii

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył szesnaście lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (KPK kanon 874) [Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku z drugą osobą bez ślubu kościelnego.]

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • świadectwo nauki religii (z ostatniej klasy)
 • potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego
 • dokumenty z USC (dla małżeństwa konkordatowego)
 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty)
 • dane świadków małżeństwa (data urodzenia, adres zamieszkania) (dla małżeństwa konkordatowego pesel, nr, data i miejsce wydania dowodu osobistego)

Należy zgłosić się trzy miesiące wcześniej w parafii, w której ma być zawierane małżeństwo (może to być parafia narzeczonej lub narzeczonego).

POGRZEB

 • karta zgonu
 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (jeżeli były udzielone).