Bierzmowanie

2 października o godz. 18.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św., na początku której przedstawiciele rodziców bierzmowanej młodzieży poprosili ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego o udzielenie ich dzieciom tego sakramentu. Dwudziestu trzem kandydatom do bierzmowania w tym podniosłym momencie towarzyszyli ich najbliżsi. W uroczystości, poza księżmi pracującymi w naszej parafii, wzięli także udział księża z dekanatu koszalińskiego z ks. dziekanem Henrykiem Romanikiem. Wśród nich byli proboszczowie parafii: św. Kazimierza – ks. Ryszard Łopaciuk, Ducha Świętego – ks. Paweł Wojtalewicz, Podwyższenia Krzyża Świętego – o. Stanisław Piankowski, św. Marcina – ks. mjr Dariusz Kamiński oraz Trójcy Świętej w Kretominie – ks. Andrzej Olejnik. 

               Był również ks. kmdr por. Krzysztof Kuliński, wikariusz ze św. Marcina oraz ks. Dariusz Wypych, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej, który towarzyszył ks. biskupowi w czasie wizytacji kanonicznej i brał udział we wszystkich dzisiejszych wydarzeniach.

               Uroczystej liturgii przewodniczył ks. biskup koadiutor, on również wygłosił Słowo Boże do młodzieży i towarzyszących im bliskim. Potem rozpoczęła się liturgia bierzmowania. Nasz ks. proboszcz poprosił ks. biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej młodzieży, która chwilę później odnowiła przyrzeczenia chrzcielne. Ks. bp Zbigniew Zieliński w asyście naszego ks. proboszcza i ks. Piotra stanęli na stopniu komunijnym, a kandydaci do bierzmowania razem ze swoimi bliskimi podchodzili kolejno do ks. biskupa, aby z jego rąk otrzymać ten sakrament.

               Pod koniec Mszy św. przedstawiciele bierzmowanych podziękowali ks. biskupowi za otrzymany sakrament, a ks. proboszczowi, ks. Piotrowi oraz animatorom świeckim za dobre przygotowanie do niego. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo udzielone wszystkim przez ks. biskupa i pamiątkowe wspólne zdjęcie.

               Wszystkim, którzy byli dziś w naszej świątyni rzucała się w oczy piękna dekoracja w prezbiterium, ze stojącymi u stóp ołtarza siedmioma świecami, które zapłonęły w czasie wieczornej Mszy św., kiedy to młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa. Tam też ustawiono okazałe bukiety kwiatów, wśród których były czerwone anturia i bordowe róże, białe gerbery i goździki w otoczeniu soczystej zieleni. Nieco mniejsze bukiety znajdowały się przed pulpitami, a największy stał przy tabernakulum z mnóstwem bordowych róż, białych gerber i goździków. Zaś na telebimie widniał okolicznościowy baner z symbolem Ducha Św. i nazwami jego siedmiu darów.

               Dzisiejszą uroczystość, poza grą na organach, dodatkowo uświetnił śpiew chóru przy akompaniamencie małego muzyka.

 

Tekst i zdjęcia Róża Gorońska


Spotkanie z Żywym Różańcem


Wizytacja kanoniczna ks. biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego

Nastał długo oczekiwany dzień – 2 października. Parafia nasza powitała dostojnego gościa. Rozpoczęła się wizytacja kanoniczna ks. biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego. Na początku Mszy św. o godz. 10.00 naszego gościa powitali przedstawiciele naszej wspólnoty, wręczając mu kwiaty, a później witał go proboszcz, ks. Igor Mackiw. Ks. bp serdecznie podziękował za słowa powitania nam parafianom i ks. proboszczowi. Od niego dowiedzieliśmy się, że wczoraj nasz nowy duszpasterz obchodził swoje imieniny (a wielu z nas nie miało o tym pojęcia).

               Potem rozpoczęła się Msza św., w czasie której ks. biskup wygłosił Słowo Boże do zebranych. Kilkukrotnie przewijały się w nim słowa refrenu dzisiejszego psalmu responsoryjnego: „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”.

               Ks. biskup mówił również o sile modlitwy, zwłaszcza tej różańcowej, jako, że październik jest jej poświęcony. Wspomniał też o encyklice św. Jana Pawła II „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela) – w wydanej w marcu 1987 r., w której papież Polak ukazał centralne miejsce i rolę Maryi w Kościele. Jan Paweł II napisał też List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” (Różaniec Najświętszej Maryi Panny) o różańcu. Mszę św. zakończyło pasterskie błogosławieństwo ks. biskupa.

               Zaś po wspomnianej Mszy św. ks. biskup spotkał się z członkami Żywego Różańca, gdzie jeszcze raz podkreślił siłę i moc modlitwy różańcowej.

Tekst i zdjęcia Róża Gorońska


Poświęcenie krzyży kandydatów do bierzmowania

25 września, podczas wieczornej Mszy św., ks. Piotr Kuczewski poświęcił krzyże młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania w przyszłą niedzielę w czasie Eucharystii o godz. 18.30. Udzieli go ks. bp Zbigniew Zieliński, który tego dnia rozpocznie wizytację kanoniczną w naszej parafii.

Tekst i zdjęcia Róża Gorońska


Powitanie nowego Proboszcza

Nadeszła niedziela, 4 września, na którą wielu parafian czekało z pewnym niepokojem, ale i zaciekawieniem. Miano nam przedstawić nowego proboszcza na dzisiejszej sumie. Dokonał tego ks. dziekan Henryk Romanik, proboszcz parafii katedralnej, czytając stosowny dekret biskupa ordynariusza. Nasz nowy proboszcz, ks. Igor Mackiw,  święcenia kapłańskie przyjął w 1997 r. Niedawno obchodził 25. rocznicę tych święceń. W 2013 r. został mianowany proboszczem parafii św. Rodziny w Małym Bińczu w dekanacie Czarne, ostatnio pełnił też funkcję dziekana tegoż dekanatu i stamtąd właśnie trafił do naszej wspólnoty.

               Ks. Igor odprawił dzisiejszą sumę razem z ks. Kazimierzem. Wygłosił też Słowo Boże do zebranych. Z uznaniem wypowiadał się o naszym (niestety już byłym) proboszczu, którego kilka dni temu żegnaliśmy i o jego dokonaniach. Podziwiał nasz duży kościół, w którym zmieściłyby się trzy jego poprzednie wiejskie kościoły, w których pełnił posługę, z plebanią włącznie. Wspomniał o swoich związkach z Koszalinem, tu kończył szkołę średnią, a potem uczył się w seminarium. Prosił parafian o kredyt zaufania, którego postara się nie zawieść, a w przypadku, gdyby coś takiego miało miejsce, prosił o wybaczenie.

               Na zakończenie Mszy św. przedstawicielki Odnowy w Duchu św. w imieniu parafii powitały serdecznie nowego proboszcza. Ks. proboszcz przyjął kwiaty i życzenia z uśmiechem, ale poprosił o kartkę z tekstem życzeń, mówiąc, że w razie czego będzie miał to na piśmie. My natomiast powitaliśmy go oklaskami i odśpiewaliśmy mu „Życzymy, życzymy...”. Później jeszcze swoje życzenia naszemu duszpasterzowi złożył ks. dziekan, mówiąc, że to jest jego pierwsza taka introdukcja nowego proboszcza, odkąd pełni funkcję dziekana. Jeszcze tylko błogosławieństwo kończące Mszę św. i mogliśmy się rozejść do domów, po drodze dzieląc się wrażeniami, jakie zrobił na nas ks. Igor.

Tekst i zdjęcia Róża Gorońska