W Wielki Czwartek, 28 marca, w koszalińskiej katedrze o godz. 9.00 sprawowano Mszę Krzyżma. Przewodniczył jej ks. bp diecezjalny Zbigniew Zieliński, a koncelebrowało czterech biskupów i kilkudziesięciu kapłanów (wśród których byli dwaj nasi księża – ks. proboszcz i ks. Piotr Kuczewski). Ksiądz biskup pobłogosławił oleje chorych i katechumenów oraz konsekrował krzyżmo. Obecni w świątyni kapłani odnowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Msza Krzyżma była też okazją do świętowania jubileuszy święceń. Jak co roku szczególnie wyróżnieni zostali kapłani wyświęceni 25, 50 i 60 lat temu.

Ks. bp Zbigniew Zieliński wręczył też niektórym duchownym nominacje kanonickie. Kanonikami honorowymi kapituły katedralnej zostali: ks. Jan Sosnowski, ks. Adam Rybicki, ks. Kazimierz Dullak, ks. Piotr Pękul oraz ks. Andrzej Zaniewski. Tę samą godność w kapitule kolegiackiej pilskiej otrzymali: ks. Andrzej Malczyński i ks. Roman Piwoński.

Prepozytami kapituł koszalińskiej i kołobrzeskiej zostali odpowiednio: ks. bp Krzysztof Zadarko oraz ks. Andrzej Pawłowski senior.

Relację z tej wyjątkowej Eucharystii prowadziły diecezjalne „Dobre Media”.

Tekst: Róża Gorońska na podstawie artykułu ks. Wojciecha Parfianowicza „Dziękczynienie i wołanie o wierność” z internetowego wydania diecezjalnego „Gościa Niedzielnego” – patrz strona: https://koszalin.gosc.pl/doc/8729299.Dziekczynienie-i-wolanie-o-wiernosc

Zdjęcia: Siedem stopklatek pobranych z transmisji Mszy Krzyżma w „Dobrych Mediach”, pięć zdjęć autorstwa ks. Wojciecha Parfianowicza pobranych z internetowego wydania diecezjalnego „Gościa Niedzielnego”(2) i ze strony https://www.diecezjakoszalin.pl/powrot-do-korzeni-i-wolanie-o-kaplanska-jednosc (3) oraz dwa zdjęcia autorstwa p. Alicji Górskiej pobrane ze strony: https://www.radioplus.pl/koszalin/relacja-to-wyjatkowa-liturgia-sprawowana-tylko-raz-w-roku-w-wielki-czwartek-aa-W4b8-tZe7-Sp8k.html. Na jednej ze stopklatek widać akt wręczania nominacji naszemu Ks. Proboszczowi, niestety, kamery były tak ustawione, że zobaczyć można tylko fragment postaci naszego nowo mianowanego Księdza Kanonika.

Autorka tekstu przeprasza za jakość części zdjęć, ale jak wspomniano, są to tylko stopklatki z transmisji Mszy Krzyżma.

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie internetowego wydania diecezjalnego „Gościa Niedzielnego” oraz na stronie naszej diecezji https://www.diecezjakoszalin.pl/powrot-do-korzeni-i-wolanie-o-kaplanska-jednosc; zachęcam też do obejrzenia transmisji Mszy Krzyżma w „Dobrych Mediach”.