Nasz proboszcz senior, ks. Henryk Koszper świętował 27 października swoje 70. urodziny. W jego intencji sprawowana była tego dnia wieczorna Msza św. koncelebrowana przez czterech księży. Przed jej rozpoczęciem kilka słów wprowadzenia powiedział nasz wikariusz, ks. Piotr Kuczewski. Przedstawił też intencje mszalne. Eucharystii przewodniczył czcigodny Jubilat. Wraz z nim przy ołtarzu byli księża: Piotr, Tadeusz i Stanisław (prywatnie – przyjaciel ks. Gorli, który już dziś przyjechał z archidiecezji częstochowskiej, aby świętować jutrzejsze imieniny ks. Tadeusza). W czasie Mszy św. modliliśmy się o Boże błogosławieństwo, dobre zdrowie i dużo sił na dalsze lata dla ks. seniora, dziękując mu jednocześnie za te 25 lat, które przeżył w naszej wspólnocie jako jej duszpasterz i budowniczy kościoła. Homilię wygłosił ks. Piotr, przypominając jego kapłańską drogę i lata posługi w naszej wspólnocie. Ks. proboszcz w czasie mszy dyżurował w konfesjonale.

 

Codziennie możesz ofiarować odpust za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia...

Od 26 maja 2001 roku wierni w Archidiecezji  Krakowskiej mogli zyskać odpust zupełny za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Taki dekret wydała Penitencjaria Apostolska na prośbę metropolity krakowskiego Franciszka kard. Macharskiego. Od 12 stycznia 2002 roku za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można już w całej Polsce uzyskać odpust zupełny. Zezwolenie to jest odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę kard. Józefa Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu.

* * *

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Dekret
o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego
12 stycznia 2002

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

Jeżeli zaś ci  wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”).

W  innych  zaś  okolicznościach  odpust  będzie  cząstkowy.  Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

+ Alojzy de Magostris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy

W sobotę, 28 października przypada liturgiczne święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a zarazem świętego Patrona naszego rezydenta, ks. Tadeusza Gorli. O życiu św. Judy Tadeusza nie wiemy prawie nic. Jedynie w Ewangelii czytamy, że był bratem apostoła Jakuba Młodszego. Nazywany jest także „bratem Pańskim”, choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył go z Jezusem. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie (była ona przyrodnią siostrą Matki Pana Jezusa). Św. Juda Tadeusz wymieniany jest w ewangelicznych spisach apostołów, a także w opisie Ostatniej Wieczerzy (J 14,22). Tradycja podaje, że głosił Chrystusa m.in. w Mezopotamii i Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zabity pałkami. Jego ciało zostało z czasem przewiezione do Rzymu. Obecnie znajduje się w bazylice św. Piotra, gdzie do dziś doznaje wielkiej czci.

Zapraszamy na rekolekcje odnowy wiary dla utrudzonych i zapracowanych. 

Rozpoczęcie Mszą świętą 25.09.br. w poniedziałek o godz. 18:30 i tak przez kolejnych 7 tygodni w poniedziałki.

Każde spotkanie poprowadzi inny wyznaczony kapłan. Zapraszamy do zaplanowania sobie tego czasu na spotkanie z Bogiem.

Sobotni wieczór – 2 września – przygotowany z inicjatywy naszej scholi, był w naszej świątyni wieczorem zawierzenia Bogu. Odpowiednio wcześniej na naszej stronie internetowej pojawiło się specjalne zaproszenie, aby w tym dniu przyjść do kościoła. Informowano też o nim w ogłoszeniach duszpasterskich w niedzielę, 28 sierpnia. Jako, że 2 września przypada pierwsza sobota miesiąca już od godz. 17.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem był czas na adorację i rozważanie tajemnic różańcowych, jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Maryi i zadośćuczynienie za grzechy. Nabożeństwu przewodniczył ks. Piotr, a na zakończenie pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem. O godz. 18.30 rozpoczęła się wieczorna Msza św. koncelebrowana przez wszystkich naszych księży. Przewodniczył jej ks. proboszcz, on także wygłosił kazanie nawiązujące do „Przypowieści o talentach” z sobotniej Ewangelii według Świętego Mateusza.

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu rozpoczęło wieczór zawierzenia. Wsłuchując się w pieśni scholi, zebrani w kościele mogli zawierzyć Panu Bogu swoje troski, problemy i radości.

Usłyszeliśmy mi.in.:

Oddaj Mu hołd, oto jest Twój Król!

Wychwalaj Go całym sercem swym.

Śpiewaj Mu hymn, wysławiając Go przed Jego tronem,

bo oto Królów Król.