20 maja 2023 roku biskup Zbigniew Zieliński udzielił w koszalińskiej katedrze święceń prezbiteratu czterem diakonom. Księżmi zostali: Maksymilian Atałap, Michał Burzyński, Ksawery Kalicki i Marek Mazgaj (z naszej parafii).

Eucharystię razem z biskupem diecezjalnym koncelebrowało dwóch biskupów - bp Krzysztof Zadarko, bp senior Edward Dajczak oraz kilkudziesięciu prezbiterów. 

- Zostaliśmy wezwani do przyjęcia Pana i zrodzenia dla całego świata w pewności, iż ci, co zaufali Panu, odzyskają siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia i bez znużenia idą. To ważne, gdy dzisiaj czasami dają na tym czy innym etapie naszej drogi o sobie znać ludzka kondycja i słabości - mówił w homilii bp Zieliński. 

Podkreślając wielość wyzwań, które stają przed neoprezbiterami biskup dał wskazówkę co należy robić, by te wyzwania móc realizować i stawać na poziomie oczekiwań Boga i ludzi.

- Wierność kapłaństwu i miłość do Kościoła, także tego lokalnego, w którym się ono zrodziło i któremu jest ono dedykowane. To są recepty i odpowiedź na to pytanie. Dzisiaj więc we wspólnej modlitwie razem z wami modlimy się, aby w was i w całym Kościele, Kościele rosła wiara. Niech nie gaśnie w was zdrowy niepokój, który was podtrzyma w drodze - mówił. 

Bp Zieliński poprosił nowych kapłanów o to, aby w codzienności nie zaniedbywali modlitwy i dbali o swoje życie wewnętrzne. 

- Bądźcie dyspozycyjni na codzienną formację. Nie tylko informujcie innych oraz pozwólcie się podtrzymywać i pouczać przez życie duszpasterskie. Ono jest doskonałym przewodnikiem. Musimy pozostać czujni, by nie pozwolić, aby rutyna i przeciętność osłabiły dar, który dał nam Pan – stwierdził bp Zieliński. 

Mówiąc o osobach, miejscach i przestrzeniach w których może rodzić się powołanie bp Zieliński wskazał na ogromne znaczenie domu rodzinnego, seminarium, ale także przestrzeni wirtualnej. 

- Badania młodych ludzi i adeptów do kapłaństwa pokazują, że wielu potrafi z tego narzędzia skorzystać tak, że dzięki niemu odkrywają swoje życiowe drogi, swoje życiowe powołanie. Warto więc to zauważyć i dzisiaj. Gdy z jednej strony mocujemy się z tragicznymi następstwami rozwoju cyfryzacji, a z drugiej strony także dzięki temu rozwojowi może się dokonać i dokonuje się tak wiele dobra. Wszystko zależy od rąk, które z tych narzędzi korzystają i którzy je tworzą. Dzisiaj więc przywołujemy także tę wirtualną przestrzeń po to, aby jeszcze bardziej była na usługach tego, co dobre.

Bp Zbigniew Zieliński mówiąc o złożonej przez neoprezbiterów przysiędze, w której jest wola pracy do końca życia w diecezji koszalińskiej-kołobrzeskiej, wskazał na swoje własne doświadczenie.

- Gdy przychodziłem przed rokiem do diecezji koszalińskiego kołobrzeskiej, usłyszałem z ust biskupa Edwarda prośbę i życzenie „pokochaj tę diecezję, jak ja ją pokochałem”. To dla mnie wręcz sakramentalne słowa, które brzmią w moim sercu i umyśle i są dla mnie siłą napędową. Dzisiaj dzielę się tym doświadczeniem z wami i to samo przekazuję wam. Pokochacie tę diecezję całym sercem, a będziecie szczęśliwi - zakończył biskup, prosząc wszystkich zgromadzonych w katedrze o nieustającą modlitwę za kapłanów. 

Sobotnie święcenia poprzedziły kilkudniowe rekolekcje dla diakonów, które w Lipiu poprowadził ks. Piotr Skiba, ojciec duchowny w koszalińskim seminarium. Uroczystość była transmitowana przez Dobre Media. Nowo wyświęceni kapłani rozpoczną pracę we wskazanych przez biskupa parafiach diecezji za kilka tygodni.