Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego. Jest nazywany dniem Krzyża, gdyż jego obchody koncentrują się na męce i śmierci Jezusa. Wszystkich wiernych, między 18 a 60 rokiem życia, obowiązuje w tym dniu ścisły post. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu znajdującego się w ciemnicy, część wiernych bierze udział w nabożeństwach drogi krzyżowej. Tak było też w naszym kościele, gdzie adoracja w ciemnicy trwała od godz. 8.00; zaś ostatnią Drogę Krzyżową w tym roku liturgicznym poprowadził ks. Piotr. Wieczorem, o godz. 19.00, odprawiona została liturgia Męki Pańskiej (obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych).

            W naszej świątyni, podobnie jak wczoraj, na początku przedstawiono zebranym przebieg dzisiejszej liturgii, której przewodniczył ks. proboszcz, Igor Mackiw. Brali w niej udział również ks. Piotr i nasz poprzedni proboszcz. Przy ołtarzu był również szafarz, p. Andrzej. Wieczorna liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła  się liturgią Słowa. Główny celebrans i asysta weszli w ciszy, następnie ks. proboszcz padł na twarz przed ołtarzem, a wszyscy obecni w kościele klęcząc, trwali w ciszy. Po modlitwie wstępnej czytano fragmenty z Księgi proroka Izajasza i z Listu do Hebrajczyków. Następnie czytano opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana w podziale na role. Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. proboszcz. Mówił m.in. o krzyżach, które każdy z nas często dźwiga. Takim krzyżem może być samotność, choroba, uzależnienie od alkoholu itd. Po homilii była bardzo uroczysta modlitwa powszechna, w której Kościół polecał Bogu siebie oraz cały świat.

            Centralny punkt liturgii stanowiła adoracja Krzyża. Uroczyście wniesiono Krzyż (zasłonięty czerwonym suknem) przed ołtarz, a następnie ks. proboszcz stopniowo Go odsłaniał. Później nastąpiła uroczysta adoracja Krzyża, najpierw ks. proboszcz i pozostali księża, potem ministranci i reszta wiernych. Wszyscy oddawali Mu cześć przez przyklęknięcie (osoby starsze niekiedy tylko nisko się kłaniały) lub przez ucałowanie. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przyniesiono Najświętszy Sakrament i udzielono wiernym komunii świętej.

            Zgodnie z polską tradycją w Wielki Piątek w kościołach buduje się Groby Pańskie. Po liturgii wielkopiątkowej Ciało Chrystusa w postaci Najświętszego Sakramentu w monstrancji zostaje przeniesione do symbolicznego grobu. Tak było też w naszej świątyni, gdzie Grób Pański przygotowano przy głównym ołtarzu. Ks. proboszcz przykrył monstrancję białym welonem (na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa) i umieścił na specjalnie przygotowanym podwyższeniu. Potem odsłonięto Grób Pański, który otaczało morze kwiatów (białe hortensje, azalie i róże, żółte tulipany oraz różowe cyklameny), a po obu stronach monstrancji stały piękne anturia.

            W naszym kościele po dzisiejszej liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie trwała do godz. 22.00.

Tekst: Róża Gorońska (na podstawie informacji zebranych przez Mariannę Stolarz)

Zdjęcia: Marianna Stolarz