Duszpasterze

Duszpasterze

Kościoł:

Koszalin, św. Ignacego z Loyoli
bud. 1998-2005, konsekr. 1.10.2005 (bp Kazimierz Nycz)

Z parafii pochodzą

ks. Jan Ciołek, ks. Marian Kraszewski, ks. Kazimierz Stachowiak, ks. Przemysław Głowacki

Poprzedni proboszczowie

ks. Włodzimierz Milewski (1991-1997)