Proboszcz parafii
ks. Igor Mackiw
ustanowiony: 01.09.2022 r.
 
Wikariusz
ks. Piotr Kuczewski
ustanowiony: 09.01.2022 r.
 
Rezydent
 ks. Kazimierz Mordacz
ustanowiony: 01.09.2017 r. 
 
Poprzedni proboszczowie: ks. Włodzimierz Milewski (1991-1997), ks. Henryk Koszper (1997-2022)
Z parafii pochodzą: ks. Jan Ciołek, ks. Przemysław Głowacki, ks. Marian Kraszewski, ks. Kazimierz Stachowiak